Transportul gratuit la comenzile de peste 500 RON

Protectia si securitatea datelor


POLITICA DE PROTECTIE A DATELOR CU CARACTER
PERSONAL
• A. DATE GENERALE. Avand in vedere intrarea in vigoare a
Regulamentului UE nr. nr. 679/2016 privind protectia
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulament"), SC Cobial
Impex S.R.L.(“Atelierul lui Moș Crăciun”), cu sediul in
Bucuresti, Sector 2, avand J40/6558/2004, CUI RO16357736,
in calitate de Operator, conform Regulamentului mai sus-
mentionat, prelucreaza date cu caracter personal conform
mentiunilor de mai jos.
• B. DEFINITII

a) Operator (denumit in continuare "Operator" sau
“ATELIERUL LUI MOȘ CRĂCIUN") – inseamna persoana
juridica care stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a
datelor cu caracter personal;

b) Date cu Caracter Personal – inseamna orice informatii
privind o persoana fizica identificata sau identificabila
("Persoana Vizata"); o persoana identificabila este o persoana
care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin
referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un
numar de identificare, date de localizare, un identificator
online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii
identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice,
culturale sau sociale;

c) Prelucrare - inseamna orice operatiune sau set de
operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter
personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu
sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi
colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea,
divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la
dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea,
restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

d) Autoritatea nationala - Autoritatea Nationala de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal,
avand sediul in Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru
28-30, Sector 1.
• C. SCOPUL, NATURA, MOTIVUL SI DURATA PROCESARII
DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Atelierul lui Moș Crăciun prelucreaza datele dumneavoastra
cu scopul livrarii produselor comandate online si cu ocazia
crearii unui cont pe site, pe durata existentei contului. Atelierul
lui Moș Crăciun colecteaza adresa de e-mail, parola asociata
contului si adresa unde se livreaza produsele comandate,
precum si lista de preferinte. La datele dumneavoastra cu
privire la nume si adresa de livrare au acces si subcontractorii
acestuia, ca de exemplu furnizorii de servicii curierat.

2. Pentru a avea o imagine clara asupra Datelor pe care
Atelierul lui Moș Crăciun le prelucreaza, am realizat un tabel in
care am descris Datele care va sunt prelucrate, motivul pentru
care le prelucram si perioada pentru care le stocam.

3. In functie de scopul pentru care prelucram aceste Date,
Atelierul lui Moș Crăciun poate avea multiple temeiuri legale,
motiv pentru care, vi le-am indicat in tabelul de mai jos.

4. Pentru datele colectate in baza unei obligatii legale sau
pentru executarea contractului, refuzul dvs de a furniza aceste
Date, poate conduce la imposibilitatea prestarii serviciului sau
a obligatiilor.

5. In cazul in care trebuie sa colectam date cu caracter
personal prin lege sau pentru executarea unui contract pe care il avem cu dvs. sau cu organizatiile la care sunteti afiliati si nu
reusiti sa furnizati aceste date atunci cand vi se solicita, este
posibil sa nu putem executa contractul pe care il avem (de
exemplu, pentru a va furniza bunuri sau servicii). In acest caz,
este posibil sa fie necesar sa anulati un produs sau un serviciu
pe care il aveti cu noi, insa va vom anunta daca este cazul in
acel moment.
• D. Transmiterea Datelor dvs catre terte persoane

6. Destinatarii datelor cu caracter personal sunt autoritatile sau
institutiile publice, pentru o parte din categoriile de date,
impuse de lege, precum si persoane juridice private,
colaboratori ai Atelierul lui Moș Crăciun, care ne-au furnizat
asigurari suficiente ca respecta intru totul prevederile
Regulamentului privind Protectia Datelor cu Caracter Personal.
• E. Perioada stocarii Datelor dvs

7. In cazul in care scopul pentru care Datele au fost prelucrate
a fost indeplinit, pana la expirarea duratei mai jos mentionata,
Datele vor fi stocate, arhivate, fara a avea acces la ele niciun
angajat al Atelierul lui Moș Crăciun, ele urmand a fi accesate
doar in eventualitatea in care o autoritate sau institutie publica
le solicita sau pentru distrugerea lor dupa curgerea termenului
stabilit.
• F. Modalitatea de prelucrare a Datelor dvs:

8. Dorim sa mai precizam ca vom prelucra datele
dumneavoastra personale atat in varianta scrisa, pe suport de
hartie, cat si in varianta computerizata, printr-un sistem
informatic, dupa caz, va asiguram ca vor fi pastrate cu
respectarea conditiilor de confidentialitate si securitate.
G. Drepturile dvs in relatia cu Atelierul lui Moș Crăciun:

9. Va asiguram de faptul ca dispuneti de dreptul de a va retrage
oricand acordul sau de a nu oferi deloc acordul dumneavoastra ca
datele personale sa fie procesate, stocate sau controlate, in temeiul
unor motive temeinice si legitime. Retragerea acordului nu
afecteaza legalitatea prelucrarii datelor efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. Atelierul lui Moș
Crăciun se obliga sa respecte dreptul de retragere, dreptul de a fi
uitat cat si orice alte drepturi prevazute in beneficiul dvs. de
legislatia aplicabila in masura in care aceasta nu exista o obligatie
legala sau contractuala contrara.

10. Retragerea acordului este posibila intr-o maniera la fel de facila
ca si oferirea acestuia, prin intermediul unei cereri comunicata
Atelierul lui Moș Crăciun la adresa de e-mail
contact@atelierulluimoscraciun.com
11. De asemenea, va aducem la cunostinta ca beneficiati si de
urmatoarele DREPTURI:

a) Dreptul de a solicita informatii despre datele dumneavoastra
personale si/sau sa accesati aceste date, pe care Atelierul lui Moș
Crăciun le stocheaza, precum si de a obtine o confirmare ca ele se
prelucreaza, care sunt scopurile prelucrarii, destinatarii carora le-au
fost divulgate sau urmeaza sa fie divulgate, perioada pentru care
urmeaza sa fie procesate. Atelierul lui Moș Crăciun va pune la
dispozitie informatiile solicitate gratuit o data pe an;

b) Dreptul de a solicita corectarea/rectificarea datelor personale
consemnate inexact;

c) Dreptul de a solicita stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"),
pentru motive intemeiate;

d) Dreptul la restrictionarea prelucarii, daca se contesta exactitatea
datelor, daca prelucrarea este ilegala, daca nu mai sunt necesare
datele;

e) Dreptul de a va fi portate datele (de a fi transferate datele catre
alt operator), in masura in care solicitarea este fezabila din punct de
vedere tehnic;

f) Dreptul de a va opune la prelucrare;

g) Dreptul de a nu fi subiectul niciunei decizii individuale sau unui proces decizional individual automatizat, inclusiv crearea de
profiluri;

h) Dreptul de a accepta sau nu colectarea si procesarea datelor
personale de catre Atelierul lui Moș Crăciun;

i) Dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a
Prelucarii Datelor cu Caracter Personal.

12. In eventualitatea in care doriti sa va exercitati oricare din aceste
drepturi, va rugam sa contactati societatea Atelierul lui Moș
Crăciun, prin intermediul unei cereri comunicata la adresa de e-mail
contact@atelierulluimoscraciun.com sau prin posta la sediul nostru.

13. Dorim sa va asiguram de faptul ca oferirea consimtamantului
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, nu diminueaza sau
anuleaza obligatiile societatii Atelierul lui Moș Crăciun de a respecta
principiile legalitatii, echitatii si transparentei prelucrarii, Atelierul lui
Moș Crăciun adoptand toate masurile tehnice si organizatorice
necesare in vederea asigurarii securitatii procesarii.
• H. Securitatea datelor dvs cu caracter personal

14. Atelierul lui Moș Crăciun va asigura securitatea datelor (de
exemplu: protectie cu parola, antivirus), va lua toate masurile
tehnice si organizationale ce se impun pentru a proteja
confidentialitatea datelor dvs cu caracter personal.

15. Atelierul lui Moș Crăciun va proteja datele aplicand
masurile adecvate mai ales impotriva urmatoarelor:


• acces
neautorizat;
• modificare;
• transmitere;
• stergere sau distrugere;
• distrugere sau stergere accidentala; si/
sau
• indisponibilitate cauzata de schimbarea
tehnicii aplicate.• 16. Atelierul lui Moș Crăciun va adopta solutiile tehnice
corespunzatoare pentru a impiedica posibilitatea
interconectarii si asocierii directe cu dvs prin intermediul
datelor stocate in sistemele de evidenta la persoanele.

17. Pentru a impiedica accesul neautorizat la datele cu
caracter personal, modificarea si publicarea neautorizata sau
utilizarea neautorizata a acestora, Atelierul lui Moș Crăciun va
asigura urmatoarele:
• crearea si functionarea unui mediu informatic, tehnic adecvat;
• selectarea controlata, supravegherea angajatilor sai, implicati
in furnizarea serviciului;
• elaborarea unor reguli procedurale pentru operare,
gestionarea riscurilor si furnizarea serviciilor.18. Atelierul lui Moș Crăciun si partenerii sai asigura protectie,
printre altele, impotriva urmatoarelor: frauda informatica;
spionaj; virusi informatici; spam-uri; hack si alte amenintari.
• I. Incalcarea securitatii datelor cu caracter personal

19. Incalcarea securitatii datelor cu caracter personal
inseamna o incalcare a securitatii care duce, in mod accidental
sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau
divulgarea neautorizata a datelor dvs cu caracter personal
transmise, stocate sau prelucrate intr-un alt mod, sau la
accesul neautorizat la acestea. Pentru o intelegere mai bine a
acestui capitol, cu titlu de exemplu, va detaliem cateva posibile
incalcari: infectii cu programe de tip malware; pierderea sau
furtul sistemelor de stocare a datelor; erori de configurare a
sistemelor ce pot duce la scurgeri de informatii; publicarea in
mod accidental a datelor cu caracter personal in spatiul
public; pierderea parolei de acces la singura copie a bazei de
date etc.

20. In cazul in care Atelierul lui Moș Crăciun constata ca a fost
incalcata securitatea datelor cu caracter personal, va lua de indata toate masurile de protectie ce se impun pentru a limita
aceasta incalcare si va notifica Autoritatea nationala. In cazul
in care consideram ca incalcarea este de un risc ridicat,
Atelierul lui Moș Crăciun va v-a transmite o notificare care va
contine urmatoarele informatii: numele persoanei responsabila
sa tina legatura cu dvs din cadrul Atelierul lui Moș Crăciun;
consecintele probabile ale incalcarii securitatii datelor cu
caracter personal si masurile propuse sau luate de Atelierul lui
Moș Crăciun pentru a remedia problema incalcarii securitatii
datelor cu caracter personal, a efectelor si a masurilor de
remedire intreprinse.

21. Va asiguram ca Atelierul lui Moș Crăciun a intreprins si a
implementat masuri de protectie tehnice si organizatorice
adecvate pentru a impiedica o astfel de incalcare dar si de a
va proteja datele cu caracter personal pe care ni le furnizati.
Navigarea pe site-ul atelierulluimoscraciun.com si folosirea
serviciilor Atelierului lui Moș Crăciun implica acceptul
dumneavoastra pentru colectarea si procesarea in baza prezentei
Politici de Protectie a Datelor cu Caracter Personal prezentate mai
sus.

 

Acest site folosește "cookies". Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Contacteaza-ne
Please login first

Cosul tau

Nu sunt produse in cosul tau